Stałe fizyczne


Tabela nr 1.

Gęstość substancji

Tabela nr 2.

Podstawowe stałe fizyczne

Tabela nr 3.

Ciepło właściwe substancji

Tabela nr 4.

Przedrostki do tworzenia wielokrotności i podwielokrotności jednostek 

Tabela nr 5.

Temperatura i ciepło topnienia

Tabela nr 6.

Opór właściwy

Tabela nr 7.

Jednostki podstawowe i uzupełniające układu SI

Tabela nr 8.

Konwersja jednostek SI na jednostki brytyjskie

Tabela nr 9.

Temperatura wrzenia i ciepło parowania

Tabela nr 10.

Jednostki wybranych wielkości fizycznych

Tabela nr 11.

Szeregi elektrochemiczne

Tabela nr 12.

Zastosowanie izotopów promieniotwórczych

Tabela nr 13.

Skala elektroujemności pierwiastków według Allreda

Tabela nr 14.

Skala elektroujemności pierwiastków według Paulinga

 

 

Tabela nr 1. Gęstość substancji

Ciała stałe (20oC)

kg /m 3

g / cm 3

Aluminium (glin)

2700

2,7

Beton

2200

2,2

Cyna

7300

7,3

Cynk

7100

7,1

Drewno dębowe suche

800

0,8

Drewno sosnowe suche

500

0,5

Drewno korkowe korek

200

0,2

Glina palona cegła

1800

1,8

Granit

2700

2,7

Lód

900

0,9

Marmur

2700

2,7

Miedź

8900

8,9

Mosiądz

8600

8,6

Nikiel

8900

8,9

Ołów

11300

11,3

Osm

22500

22,5

Parafina

900

0,9

Piasek suchy

1500

1,5

Platyna

21500

21,5

Porcelana

2300

2,3

Szkło okienne

2500

2,5

Szkło potasowe

2600 - 2800

2,6 - 2,8

Szkło ołowiowe

2900 - 5900

2,9 - 5,9

Srebro

10500

10,5

Złoto

19300

19,3

Żelazo, stal

7800

7,8

Ciecze (20 o C)

kg / m 3

g / cm 3

Alkohol etylowy (denaturat)

800

0,8

Benzyna

700

0,7

Eter

720

0,72

Gliceryna

1260

1,26

Nafta

800

0,8

Mleko

1030

1,03

Oliwa

920

0,92

Rtęć

13600

13,6

Woda destylowana

1000

1,0

Woda morska

1030

1,03

Gazy (20 o C, 101325 Pa)

kg / m 3

g / cm 3

Amoniak

0,77

0,00077

Azot

1,25

0,00125

Chlor

3,21

0,00321

Dwutlenek węgla (tlenek węgla IV)

1,98

0,00198

Hel

0,18

0,00018

Neon

0,90

0,00090

Powietrze

1,29

0,00129

Tlen

1,43

0,00143

Wodór

0,09

0,00009


Tabela nr 2. Podstawowe stałe fizyczne

Nazwa stałej

Symbol

Wartość

Przyspieszenie ziemskie

g

9,80665 m/s2

Stała grawitacji

G

6,6720*10-11 N*m2*kg-2

Liczba Avogarda

N

6,023*1026 kmol-1

Stała Boltzmanna

k

1,380*10-23 J/K

Stała Stefana - Boltzmanna

5,67*10-8 W/m2*K4*s

Stała przesunięć Wiena

C

2,90*10-3 m*K

Stała Plancka

h

6,625*10-34 J*s

Stała Rydberga

R

1,097*10-7 m-1

Ładunek elektronu

e

1,602*10-19 C

Jednostka masy atomowej

u

1,6605*10-27 kg

Masa spoczynkowa elektronu

me

9,11*10-31 kg

Masa spoczynkowa protonu

mp

1,672*10-27 kg

Masa spoczynkowa neutronu

mn

1,675*10 -27 kg

Stosunek ładunku do
masy dla elektronu

e/me

1,7588*1011 C*kg-1

Prędkość światła

c

2,99793*108 m/s

 

Tabela nr 3. Ciepło właściwe substancji

Ciała stałe (20 o C)

J / kg x o C

Aluminium (glin)

900

Cyna

220

Cynk

380

Drewno (sosna, świerk)

2390

Glina palona (cegła)

880-920

Lód

2100

Miedź

380

Mosiądz

400

nikiel

460

Ołów

130

Piasek

880

Srebro

250

Szkło

840

Złoto

129

Żelazo

460

Ciecze (20 o C)

J / kg x o C

Alkohol etylowy (denaturat)

2100

Eter

2350

Nafta

2100

Rtęć

130

Woda

4190

gazy (20 o C, 101325 Pa)

J / kg x o C

Azot

1050

Dwutlenek węgla (tlenek węgla IV)

846

Hel

5200

Para wodna (powyżej 100oC)

2200

Powietrze

1000

Tlen

916

Wodór

14300

 

 

Tabela nr 4. Przedrostki do tworzenia wielokrotności 
i podwielokrotności jednostek

Przedrostek

Oznaczenie

Mnożnik

eksa

E

1018 = 1 000 000 000 000 000 000

peta

P

1015 = 1 000 000 000 000 000

tera

T

1012 = 1 000 000 000 000

giga

G

109 = 1 000 000 000

mega

M

106 = 1 000 000

kilo

k

103 = 1 000

hekto

h

102 = 100

deka

da

101 = 10

decy

d

10-1 = 0,1

centy

c

10-2 = 0,01

mili

m

10-3 = 0,001

mikro

u

10-6 = 0, 000 001

nano

n

10-9 = 0, 000 000 001

piko

p

10-12 = 0, 000 000 000 001

femto

f

10-15 = 0, 000 000 000 000 001

atto

a

10-18 = 0, 000 000 000 000 000 001

 

Tabela nr 5. Temperatura i ciepło topnienia

Substancja (101325 Pa)

Temperatura
Topnienia o C

Ciepło Topnienia J / kg

Alkohol Etylowy

-114

105000

Aluminium

658

322000

Cyna

232

59000

Cynk

419

120000

Lód

0

334000

Naftalen

80

149000

Ołów

327

25000

Osm

5500

-

Platyna

1765

110000

Rtęć

-39

12000

Srebro

960

100000

Stal

1400

270000

Wodór

-257

62800

Wolfram

3380

193000

Tlen

-218

13800

Złoto

1063

64000

Żelazo

1535

270000

 

Tabela nr 6. Opór właściwy

Substancja (20 o C)

(OMEGA) x mm 2 / m

Aluminium

0,029

Bursztyn

1019

Chromonikielina

1,1

Cynk

0,06

Ebonit

1012 - 1018

Grafit

30

Konstantan

0,5

Krzem

108

Manganin

0,43

Miedź

0,017

Nikiel

0,087

Ołów

0,21

Platyna

0,11

Rtęć

0,95

Srebro

0,016

Szkło

1016

Węgiel

40

Wolfram

0,053

Złoto

0,023

Żelazo

0,098

 

Tabela nr 7. Jednostki podstawowe i uzupełniające układu SI

Jednostki podstawowe

Wielkość

Jednostka

Symbol jednostki

Długość

metr

m

Masa

kilogram

kg

Czas

sekunda

s

Natężenie prądu elektrycznego

amper

A

Temperatura, różnica temperatur

kelwin

K

Liczność materii

mol

mol

Światłość

kandela

cd

Jednostki uzupełniające

Kąt płaski

radian

rad

Kąt bryłowy

steradian

sr

 

Tabela nr 8.  Konwersja jednostek SI na jednostki brytyjskie

Jednostki SI

Jednostki brytyjskie

1 kilometr

0,6214 mili

1 metr

1,0936 jarda

1 metr

3,2808 stopy

1 centymetr

0,3937 cala

1 kilometr kwadratowy

0,3861 mili kwadratowej

1 hektar

2,47 akra

1 metr kwadratowy

10,76 stopy kwadratowej

1 centymetr kwadratowy

0,155 cala kwadratowego

1 metr sześcienny

35,31 stopy sześciennej

1 litr

0,22 galona

1 litr

1,76 kwarty

1 centymetr sześcienny

0,061 cala sześciennego

1 tona metryczna

0,9842 tony brytyjskiej

1 kilogram

2,2046 funta

1 gram

0,0353 uncji

 

Tabela nr 9. Temperatura wrzenia i ciepło parowania

Substancja (101325 Pa)

Temperatura wrzenia o C

Ciepło parowania J / kg

Alkohol Etylowy

78

854000

Azot

-196

199000

Eter

35

373000

Hel

-296

25000

Ołów

1750

871000

Woda

100

2300000

Wodór

-257

452000

Wolfram

5900

400000

Rtęć

356

296000

Tlen

-183

213000

Żelazo

3050

58000

 

Tabela nr 10. Jednostki wybranych wielkości fizycznych

Wielkość fizyczna

Nazwa jednostki, skrót

Najczęstsze symbole

Analiza jednostek

Ciepło

dżul [J]

Q,q

J= N x m

Ciepło właściwe

-

c

J / ( kg x K)

Ciśnienie

paskal [Pa]

p

Pa = N / m2

Czas

sekunda [s]

t, T, r

jednostka podstawowa

Częstotliwość

herz [Hz]

v, f

Hz = s-1

Długość

metr [m]

l

jednostka podstawowa

Droga

metr [m]

s

jednostka podstawowa

Indukcja elektryczna

-

D

C / m2

Indukcja magnetyczna

tesla [T]

B

T = Wb / m2

Liczność substancji

mol [mol]

n

jednostka podstawowa

Ładunek Elektryczny

kulomb [C]

Q, q

C = s x A

Masa

kilogram [kg]

m, M

jednostka podstawowa

Moc

wat [W]

P

W = J / s

Napięcie

wolt [V]

U

V = W / A

Natężenie pola elektr.

-

V / m

Natężenie pola magnet.

-

H

A/ m

Natężenie prądu elektr.

amper [A]

I, i

jednostka podstawowa

Okres ruchu/fali

sekunda [s]

T

jednostka podstawowa

Opór elektryczny

om [ ]

R, r

= V / A

Pęd

-

p

kg x m/s

Potencjał elektryczny

wolt [V]

V

V = W / A

Praca

dżul [J]

W, L

J = N x m

Prędkość

-

v, V

m / s

Przyspieszenie

-

a

m / s2

Siła

niuton [N]

F, P, Q, T, N

N = kg x m / s2

Siła elektromotoryczna

wolt [V]

E

V = m2 x kg x s-3 x A-1

Światłość

kandela [cd]

I

jednostka podstawowa

Temperatura

kelwin [K]

T

jednostka podstawowa

 

Tabela nr 11. Szeregi elektrochemiczne

Nazwa pierwiastka

Symbol pierwiastka

Potencjał

Reakcja przebiegająca na elektrodzie

Lit

Li

-3,00V

Li Li+ + e

Rubid

Rb

-2,97V

Rb Rb+ + e

Potas

K

-2,92V

K K+ + e

Rad

Ra

-2,92V

Ra Ra2+ + 2e

Bar

Ba

-2,90V

Ba Ba2+ + 2e

Stront

Sr

-2,89V

Sr Sr2+ + 2e

Wapń

Ca

-2,84V

Ca Ca2+ + 2e

Sód

Na

-2,71V

Na Na+ + e

Lantan

La

-2,52V

La La3+ + 3e

Magnez

Mg

-2,38V

Mg Mg2+ + 2e

Itr

Y

-2,37V

Y Y3+ + 3e

Beryl

Be

-1,70V

Be Be2+ + 2e

Glin

Al

-1,66V

Al Al3+ + 3e

Niob

Nb

-1,1V

Nb Nb3+ + 3e

Mangan

Mn

-1,05V

Mn Mn2+ + 2e

Cynk

Zn

-0,76V

Zn Zn2+ + 2e

Chrom

Cr

-0,71V

Cr Cr3+ + 3e

Gal

Ga

-0,56V

Ga Ga3+ + 3e

Żelazo

Fe

-0,44V

Fe Fe2+ + 2e

Kadm

Cd

-0,40V

Cd Cd2+ + 2e

Tal

Tl

-0,33V

Tl Tl+ + e

Ind

In

-0,33V

In In3+ + 3e

Kobalt

Co

-0,28V

Co Co2+ + 2e

Nikiel

Ni

-0,24V

Ni Ni2+ + 2e

Molibden

Mo

-0,20V

Mo Mo3+ + 3e

Cyna

Sn

-0,14V

Sn Sn2+ + 2e

Ołów

Pb

-0,13V

Pb Pb2+ + 2e

Wodór

H

0V

H2 2H+ + 2e

Antymon

Sb

+0,2V

Sb Sb3+ + 3e

Bizmut

Bi

+0,23V

Bi Bi3+ + 3e

Miedź

Cu

+0,37V

Cu Cu2+ + 2e

Ruten

Ru

+0,45V

Ru Ru2+ + 2e

Srebro

Ag

+0,8V

Ag Ag+ + e

Osm

Os

+0,85V

Os Os2+ + 2e

Rtęć

Hg

+0,85V

Hg Hg2+ + 2e

Pallad

Pd

+0,85V

Pd Pd2+ + 2e

Iryd

Ir

+1,15V

Ir Ir3+ + 3e

Platyna

Pt

+1,2V

Pt Pt2+ + 2e

Złoto

Au

+1,42V

Au Au3+ + 3e

 

Tabela nr 12. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych

Pierwiastek

Izotop

Wykorzystywane
promieniowanie

Czas półrozpadu (T1/2)

Zastosowanie

Ameryk

241Am

alfa

432,7 lat

czujniki dymu
(instalacje przeciwpożarowe)

Cez

137Cs

gamma

30 lat

radiografia przemysłowa,
bomba cezowa, pomiary grubości

Iryd

192Ir

gamma

73,8 lat

radiografia przemysłowa

Jod

131I

gamma

8 dni

badanie tarczycy (medycyna)

Kobalt

60Co

gamma

5,3 lat

bomba kobaltowa (medycyna),
radiografia przemysłowa, urządzenia
radiacyjne, waga izotopowa, sprzęt do pomiaru: grubości, poziomu cieczy w zbiornikach.

Pluton

238Pu

alfa

87,7 lat

stymulatory serca, czujniki dymu

Pluton

239Pu

alfa

24000 lat

czujniki dymu

Rad

226Ra

gamma

1600 lat

aplikatory radowe

Tal

204Tl

beta

3,8 lat

sprzęt do pomiaru grubości

Wodór

3H

beta

12,3 lat

farby świecące

 

Tabela nr 13. Skala elektroujemności pierwiastków według Allreda

Nazwa pierwiastka

Symbol

Wartość elektroujemności

aktyn

Ac

1,00

ntymon

Sb

1,82

arsen

As

2,00

astat

At

1,96

azot

N

3,07

bar

Ba

0,97

beryl

Be

1,47

bizmut

Bi

1,67

bor

B

2,01

brom

Br

2,74

cer

Ce

1,06

cez

Cs

0,86

chlor

Cl

2,83

chrom

Cr

1,56

cyna

Sn

1,72

cynk

Zn

1,66

cyrkon

Zr

1,22

dyspoz

Dy

1,10

erb

Er

1,11

europ

Eu

1,01

fluor

F

4,10

fosfor

P

2,06

frans

Fr

0,86

gadolin

Gd

1,11

gal

Ga

1,82

german

Ge

2,02

glin

Al

1,47

hafn

Hf

1,23

holm

Ho

1,10

ind

In

1,49

iryd

Ir

1,55

iterb

Yb

1,06

itr

Y

1,11

jod

I

2,21

kadm

Cd

1,46

kobalt

Co

1,70

krzem

Si

1,74

lantan

La

1,08

lit

Li

0,97

lutet

Lu

1,14

magnez

Mg

1,23

mangan

Mn

1,60

miedź

Cu

1,75

molibden

Mo

1,30

neodym

Nd

1,07

nikiel

Ni

1,75

niob

Nb

1,23

ołów

Pb

1,55

osm

Os

1,52

pallad

Pd

1,35

platyna

Pt

1,44

polon

Po

1,76

potas

K

0,91

prazeodym

Pr

1,07

promet

Pm

1,07

protaktyn

Pa

1,14

rad

Ra

0,97

ren

Re

1,46

rod

Rh

1,45

rtęć

Hg

1,44

rubid

Rb

0,89

ruten

Ru

1,42

samar

Sm

1,07

selen

Se

2,48

siarka

S

2,44

skand

Sc

1,20

sód

Na

1,01

srebro

Ag

1,42

stront

Sr

0,99

tal

Tl

1,44

tantal

Ta

1,33

technet

Tc

1,36

tellur

Te

2,01

terb

Tb

1,10

tlen

O

3,50

tor

Th

1,11

tul

Tm

1,11

tytan

Ti

1,32

uran

U

1,22

wanad

V

1,45

wapń

Ca

1,04

węgiel

C

2,50

wodór

H

2,20

wolfram

W

1,40

złoto

Au

1,42

żelazo

Fe

1,64

        Wartości podane w tabelach zostały wyznaczone przez A. L. Allreda i E. G. Rochowa na podstawie badań spektroskopowych. Metoda ich wyznaczania została oparta na innych założeniach teoretycznych niż L. Paulinga.

 

 

Tabela nr 14. Skala elektroujemności pierwiastków według Paulinga

Nazwa pierwiastka

Symbol

Wartość elektroujemności

antymon

Sb

1,9

arsen

As

2,0

astat

At

2,2

azot

N

3,0

bar

Ba

0,9

beryl

Be

1,5

bizmut

Bi

1,9

bor

B

2,0

brom

Br

2,8

cez

Cs

0,7

chlor

Cl

3,0

chrom

Cr

1,6

cyna

Sn

1,8

cynk

Zn

1,6

cyrkon

Zr

1,4

fluor

F

4,0

fosfor

P

2,1

frans

Fr

0,7

gal

Ga

1,6

german

Ge

1,8

glin

Al

1,5

hafn

Hf

1,3

ind

In

1,7

iryd

Ir

2,2

itr

Y

1,2

jod

I

2,5

kadm

Cd

1,7

kobalt

Co

1,8

krypton

Kr

2,9

krzem

Si

1,8

ksenon

Xe

2,6

lantan

La

1,1

lit

Li

1,0

lutet

Lu

1,2

magnez

Mg

1,2

mangan

Mn

1,5

miedź

Cu

1,9

molibden

Mo

1,8

nikiel

Ni

1,8

niob

Nb

1,6

ołów

Pb

1,8

osm

Os

2,2

pallad

Pd

2,2

platyna

Pt

2,2

polon

Po

2,0

potas

K

0,8

rad

Ra

0,9

ren

Re

1,9

rod

Rh

2,2

rtęć

Hg

1,9

rubid

Rb

0,8

ruten

Ru

2,2

selen

Se

2,4

siarka

S

2,5

skand

Sc

1,3

sód

Na

0,9

srebro

Ag

1,9

stront

Sr

1,0

tal

Tl

1,8

tantal

Ta

1,5

technet

Tc

1,9

tellur

Te

2,1

tlen

O

3,5

tytan

Ti

1,5

wanad

V

1,6

wapń

Ca

1,0

węgiel

C

2,5

wodór

H

2,1

wolfram

W

1,7

złoto

Au

2,4

żelazo

Fe

1,8

        Skala elektroujemności Paulinga jest najbardziej rozpowszechniona i najczęściej stosowana. Oprócz niej istnieją inne skale, które zostały oparte na innych założeniach teoretycznych.
        Wartość elektroujemności jest proporcjonalna do siły z jaką jądro atomu przyciąga elektrony walencyjne (znajdujące się na powłoce walencyjnej). Im wyższa elektroujemność tym większą skłonność do przyciągania w swoim kierunku chmury elektronowej tworzącej wiązanie będzie wykazywał atom danego pierwiastka. Na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków tworzących wiązanie można określić typ tego wiązania:


Ściąga - fizyka